Ebaumann

Služby

Fotovoltaika

Tieto systémy premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu pomocou fotovoltických panelov. Sú ekologické, znižujú závislosť od fosílnych palív a môžu znížiť náklady na elektrinu. Často sa inštalujú na strechy domov či na voľné plochy.

Rekuperácie

Rekuperačné systémy zabezpečujú výmenu vzduchu v budove pri súčasnom zachovaní teploty vnútorného vzduchu. To znamená, že čerstvý vzduch sa ohrieva alebo ochladzuje pred vstupom do interiéru, čo zvyšuje energetickú účinnosť a zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu.

Klimatizácie

Klimatizácie zlepšujú kvalitu vnútorného prostredia kontrolou teploty, znižujú vlhkosť a filtrujú vzduch, čím odstraňujú alergény a znečisťujúce látky. Efektívne systémy môžu znižovať energetické náklady a zvyšovať pohodlie.

Tepelné čerpadlá

Tieto zariadenia efektívne prenášajú teplo z vonkajšieho prostredia (vzduch, voda alebo zem) do vnútra budovy na vykurovanie alebo z vonkajšieho prostredia dovnútra na chladenie. Sú energeticky úsporné, môžu znížiť náklady na vykurovanie a chladenie a sú šetrné k životnému prostrediu.

Elektrické infra vykurovania

Táto metóda využíva infračervené žiarenie na priame vykurovanie objektov a ľudí v miestnosti bez nutnosti ohrievať vzduch. Je to energeticky efektívne, poskytuje okamžité teplo a znižuje prach či alergény, vhodné pre alergikov.

Sálavé vytápanie hál

Ide o efektívny spôsob vykurovania veľkých priestorov, ako sú priemyselné haly či sklady, priamo vykurovaním povrchov a objektov v priestore bez zbytočného ohrievania celého objemu vzduchu, čo šetrí energiu a zvyšuje komfort.